:: Jesus1.net ::


Jesus1


생활의발견


볼리비아이야기


사진들


게시판


     
  한글학교 운동회
  글쓴이 : 담임목사 (208.♡.190.91)     날짜 : 09-11-24 23:35     조회 : 1547     추천 : 0     비추천 : 0    

라파스 한글 학교에서 2009년 2학기를 마치면서 신나는 운동회를 엽니다.
점심은 한인회에서 준비해 주십니다.

장소 : 비다이베르닫 학교 체육관
일시 : 2009년 11월 일 토요일 12시부터 오후 5시 까지
        12:00~14:00  점심식사
        14:00~14:30  개회식, 학생발표회
        14:30~17:00  운동회
        17:00          폐회식

많은 참석을 바랍니다.
Lurvyn (83.♡.232.18)   13-01-01 15:20
  Tip top stuff. I'll excpet more now.
islkogtw (59.♡.223.227)   13-01-01 20:28
  QL8Jgt  <a href="http://fllboaihykyo.com/">fllboaihykyo</a>
qokhggpv (213.♡.45.148)   13-01-04 04:24
  h9XRjO  <a href="http://ckxwvpuahtpm.com/">ckxwvpuahtpm</a>
     


KakaoID:holypower / E-mail:bolivialapaz@nate.com.